Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 17 maja 2012

Budowa drzewa

Budowa drzewa

Budowa większości drzew jest bardzo podobna do siebie. Warstwa zewnętrzna pnia drzewa to kora. Jej zewnętrzna części pełni rolę bariery ochronnej, która zabezpiecza drzewo przed warunkami atmosferycznymi i atakiem szkodników. Wewnętrzna część kory to tzw. łyko – sieć tkanek i naczyń przewodzących, przez które są transportowane produkty fotosyntezy i niezbędne substancje odżywcze do wszystkich części drzewa. Za łykiem znajduje się miazga (kambium), która jest tkanką twórczą. Odpowiada za przyrost warstw drzewa. Wytwarza drewno wtórne (strona wewnętrzna) i łyko (strona zewnętrzna). Podział komórkowy miazgi jest ściśle związany z porami roku. Wiosną powstaje biel, latem twardziel, zimą podziały komórkowe zanikają. Dzięki temu proces przyrostu drzewa uwidacznia się w słojach rocznych. Za grubą warstwą bieli znajduje się rdzeń drzewa. Podczas przyrostu drzewa biel przekształca się w rdzeń. Jest najważniejszą częścią szkieletu drzewa – wspiera i stabilizuje całość. To właśnie rdzeń jest źródłem twardego drewna, które jest najbardziej wartościowe.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz